it's all about excellence

Rozwiązania dla Retail

Minimalizacja kosztów maksymalizacja przychodów wzrost efektywności dzięki rozwiązaniom IT PiAST dla firm z obszaru Retail

„IT PiAST zapewnia nowoczesne rozwiązania, usprawniające handel detaliczny, zarówno w zakresie sprzedaży, zarządzania sklepem, jak i gospodarki magazynowej. Nasza innowacyjna aplikacja umożliwia Klientom optymalizację organizacji pracy, minimalizację ryzyka, obniżenie kosztów działalności, wzrost przychodów i poprawę rentowności firmy”.
Rafał Maciejewski – Prezes Zarządu IT PiAST Sp. z o.o.

Rozwiązania IT PiAST, tworzone w oparciu o Microsoft Dynamics AX, przeznaczone dla handlu detalicznego, pozwalają na szybką i sprawną analizę procesów sprzedażowych we wszystkich punktach sieci. Wdrożone aplikacje dostarczają do centrali kluczowe informacje, niezbędne dla efektywnego funkcjonowania całej firmy. Ułatwiają kontrolowanie kosztów, maksymalizację przychodów i budowanie dochodowych relacji z klientami.

Cele wdrożenia

 • stworzenie i implementacja nowoczesnych rozwiązań, dedykowanych do kompleksowego administrowania i zarządzania siecią sprzedaży na wszystkich poziomach struktury sieci handlowej, wykorzystywanych przez handlowców rozmaitych branż,
 • podniesienie efektywności firm z obszaru Retail poprzez wprowadzenie centralizacji zarządzania, kontrolę, wsparcie działań operacyjnych oraz usprawnienie działań sprzedażowych,
 • wdrożenie elastycznej aplikacji, odpowiadającej na potrzeby zarówno niewielkich przedsiębiorstw, jak i dużych sieci handlowych.

Korzyści wynikające z wdrożenia

 • pełna kontrola i minimalizacja ryzyka poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania,
 • pełne monitorowanie procesu sprzedaży,
 • stały dostęp do informacji o sytuacji sprzedażowej zarówno całej sieci, jak i poszczególnych punktów sprzedażowych,
 • ujednolicony i przejrzysty system informacji, dotyczący wszystkich obszarów działalności: od zarządzania, poprzez kontrolę, do usprawnienia procesów sprzedażowych,
 • pełne kontrolowanie przepływu środków finansowych,
 • maksymalizacja przychodów,
 • poprawa wydajności pracy,
 • poprawa obsługi klientów sieci handlowej,
 • budowanie dochodowych relacji z klientami,
 • wzrost efektywności i rentowności firmy.

Prognoza popytu
Prawidłowa prognoza sprzedaży określonego asortymentu w określonych punktach sprzedażowych to jeden z podstawowych elementów osiągnięcia sukcesu w branży. Najskuteczniejszym narzędziem do opracowania takiej prognozy jest szybka i bezbłędna analiza wartości sprzedaży danego rodzaju towaru w poszczególnych placówkach w określonym czasie. Dotyczy to zarówno niewielkich, jak i dużych sieci handlowych.

Rozwiązanie, które IT PiAST oferuje firmom z obszaru Retail, pozwala tworzyć precyzyjne analizy z przebiegu wszystkich procesów sprzedażowych, służące opracowaniu prognozy popytu w poszczególnych oddziałach i punktach sprzedażowych.

Alokacja towaru
Wdrożenie rozwiązania IT PiAST ułatwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wartości sprzedaży we wszystkich punktach sieci, określenie rodzaju i ilości asortymentu, zarówno na półkach sklepowych, jak i na zapleczu poszczególnych punktów sprzedażowych oraz w centralnym magazynie sieci.

Pozwala to podejmować odpowiednie decyzje dotyczące m.in. właściwej alokacji towarów, zarządzania zasobami magazynowymi, określenia zapotrzebowania na rodzaj i wielkość asortymentu i efektywnego planowania dostaw w poszczególnych punktach sprzedaży.

Obieg dokumentów
Punkty sprzedażowe, magazyny i centrale sieci handlowych generują codziennie bardzo dużą ilość dokumentów. Zintegrowany system informatyczny pozwala na automatyzację ich obiegu w całej strukturze organizacyjnej. Ma to niebagatelne znaczenie dla szybkiego przepływu danych, ergonomii pracy, umożliwia centrali monitorowanie wszystkich procesów zachodzących w całej strukturze sieci sprzedażowej.

Zarządzanie ceną
Zarządzanie ceną to jeden z podstawowych instrumentów handlowych. Rozwiązanie IT PiAST pomaga podejmować właściwe decyzje cenowe, prowadzące do wzrostu sprzedaży i zysków.

Płatności w sieci detalicznej
Rozwiązanie IT PiAST pozwala na przekaz w czasie rzeczywistym danych dotyczących struktury i intensywności poszczególnych metod płatności (gotówka, karty płatnicze, karty płatnicze własne, talony własne, e-talony własne, karty partnera, karty żywnościowe) we wszystkich punktach sprzedażowych sieci.

Integracja z systemem POS
System Microsoft Dynamics AX usprawnia przepływ danych i stałą komunikację między centralą i punktami sprzedaży w zakresie informacji o m.in. dostępności towarów, cennikach, promocjach i programach lojalnościowych, rabatach, realizacji zamówień, kategoryzacji towarów, wysokości sprzedaży, kontrahentach, realizacji płatności. W odpowiedzi na zmiany zachodzące w sieci sprzedaży detalicznej (modyfikacja/rozszerzenie asortymentu, rozwój sieci), system może być uzupełniany o nowe funkcjonalności.

Przyjazny interfejs
Intuicyjny i prosty interfejs upraszcza obsługę systemu, dzięki czemu zwiększa wydajność pracowników, poprawia i przyspiesza obsługę klientów. Interfejs może zostać dodatkowo zmodyfikowany zgodnie z preferencjami użytkownika tak, aby każdy pracownik mógł efektywnie wykonywać swoje zadania.

Retail wspiera

 • automatyczne generowanie ceny sprzedaży,
 • zarządzanie promocjami i rabatami z uwzględnieniem ich wysokości, czasu, przypisania do określonych sklepów, kosztów przygotowania i obsługi promocji, dodatkowymi przychodami, określeniem dostawcy towarów dla promocji, rozliczeniem efektów promocji,
 • zarządzanie programami lojalnościowymi z uwzględnieniem m.in. obsługi tych programów, zarządzania katalogiem nagród, raportowaniem programu lojalnościowego,
 • rejestrację cen konkurencji: porównanie cen, promocje, wskazanie marży.